Projekt obiektu przemysłowego

Styropian Plus

INWESTOR
Styropian Plus

LOKALIZACJA
Grzymały Szczepankowskie

ETAP PROJEKTU
Zrealizowany

DATA REALIZACJI
Luty 2019

Powierzchnie ogólne

Powierzchnia inwestycji

0 m2

Powierzchnia zabudowy

0 m2

Powierzchnia całkowita

0 m2

Kabatura

0 m3
OPIS INWESTYCJI

Budowa budynku zakładu produkcji styropianu z częścią magazynową oraz socjalno-administracyjną wraz z budową wewnętrznego układu komunikacji pieszej i kołowej , budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych , budową zjazdu z drogi publicznej , budową naziemnego zbiornika gazu o poj. 4850l wraz z doziemną instalacją gazową a także wewnętrznymi instalacjami gazowymi, budową doziemnych instalacji wodnych , budową szczelnego zbiornika na wody opadowe wraz z wewnętrznym systemem doziemnej kanalizacji deszczowej, budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,9 m3 wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej , a także budową sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv, stacji transformatorowej sn/nn 15kv/0,4kv oraz kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4 kv oraz elementów oświetlenia zewnętrznego.

ZAKRES PRAC

Pełny proces projektowy w zakresie dokumentacji na każdym etapie realizacji Inwestycji koordynacja międzybranżowa, prowadzenie procedur administracyjnych . Zaprojektowano Zakład produkcji styropianu jako zespół hal produkcyjno -magazynowych z częścią administracyjną . Część biurowa wykonana jako obiekt murowany obudowany dachem płaskim otoczonym attyką . Hale produkcyjne wykonano jako obiekty gdzie główną konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe i dźwigary stalowe . Obudowa hal z płyt warstwowych .

Udostępnij

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc

Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok. 27