Projekt budynku mieszkalnego

Trębickiego

INWESTOR
JL BUD

LOKALIZACJA
Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego

ETAP PROJEKTU
Projekt

Powierzchnie ogólne

Powierzchnia inwestycji

0 m2

Powierzchnia zabudowy

0 m2

Powierzchnia całkowita

0 m2

Kabatura

0 m3

Mieszkania

Ilość Mieszkań

0

PUM

0 m2
OPIS INWESTYCJI

Budynek mieszkalny   wielorodzinny z wielostanowiskowym garażem  naziemnym. Projektowany budynek to wolnostojąca pięciokondygnacyjna bryła przykryta stropodachem otoczonym attyką o wysokości 15.52 m .Obiekt będzie kontynuacją pierzejowej zabudowy ulicy wyznaczonej przez budynki na działkach sąsiednich. Nieprzekraczalna linia zabudowy oraz dążenie do wytworzenia pierzei dla tego terenu, przy zachowaniu założonej intensywności, podyktowały formę oraz układ funkcjonalno-przestrzenny projektowanego budynku. Zagospodarowując działkę wydzielono ogólnodostępne przestrzenie z elementami zieleni. Omawiany obiekt to prostokreślna bryła z częściowo nadwieszonymi nad parterem kondygnacjami mieszkalnymi oraz nieznacznie wycofaną ostatnią kondygnacją mieszkalną. Parter obiektu przeznaczono na garaże dla samochodów osobowych, strefę głównego wejścia do klatki schodowej oraz pomieszczenie śmietnika wbudowanego w bryłę budynku. Wejście do obiektu zlokalizowane w pobliżu miejsc postojowych, dostępne z wewnętrznego ciągu pieszego przyległego do pasa drogowego ul. Henryka Trębickiego.Wejście główne do klatki schodowej prowadzącej do lokali mieszkalnych zlokalizowane w centralnej części obiektu, na parterze, dostępne z poziomu terenu.Przewiduje się budowę 20 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na kondygnacjach od +1 do +4.

Udostępnij

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc

Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok. 27